Home
pijlpijl
Dujardinstraat
project architectuur
Deze vervangingsbouw in de L. Dujardinstraat 17 t.e.m. 21– centrum Blankenberge – omvat de sloop van 3 panden en de opbouw van 10 appartementen met een ondergrondse parking.

Overeenkomstig de bouwvoorschriften van het BPA wordt de bouwdiepte beperkt tot 12m, waarbij de achterliggende zone terug volledig open wordt. Conform het BPA worden er 3 bouwlagen voorzien, aansluitend op de rechterbuur, en afgewerkt met een hellend dak van 45° (nok evenwijdig met de straat).

Het project omvat in hoofdzaak 8 appartementen van het type 2/3, op de dakverdieping is er nog een flat type 1/2 en 4/6. In totaal zijn er dus 10 woongelegenheden.

Gezien het aantal bouwlagen en in overeenstemming met de provinciale norm voor integrale toegankelijkheid wordt er een lift voorzien. Deze lift bedient alle niveaus, waarbij de bordessen opgevat zijn als overdekte passerelles, teneinde een luchtig geheel te verkrijgen zonder ‘saaie’ gangen. Een 2de lift zou bovendien economisch niet verantwoord zijn.

Qua indeling der appartementen worden de leefruimtes allen gericht naar de tuin, wat tevens de zuidkant is. Daarom zijn er ook ruime (overdekte) terrassen aanwezig, waardoor de bewoners bovendien kunnen genieten van de gemeenschappelijke tuinzone. Centraal zijn er 3 technische kokers aanwezig, waarrond telkens de sanitaire ruimtes, de keukens en de cv-lokalen (bergingen) zijn gekoppeld.

Deze kokers monden uit in de 3 gemetselde schouwen, teneinde een overvloed van de diverse dakverluchtingen te vermijden. Om de dakappartementen te verruimen worden er een aantal dakuitbouwen gecreëerd. Deze zijn, gezien de bouwvoorschriften van het BPA, relatief beperkt in omvang. Ze geven anderzijds een speciaal cachet aan de bekroning van het gebouw.

Open ruimte: de gelijkvloerse appartementen beschikken elk over een afgeperkt stadstuintje. De overige ruimte is gemeenschappelijk en dient nog verder ontworpen te worden als groene ‘oase’ in de binnenstad. Onder de tuin wordt een ondergrondse garage voorzien teneinde te voldoen aan de opgelegde parkeerverplichting. De toegang tot de parking en tot de tuin wordt gevormd door een brede doorbreking van de voorgevel, teneinde deze achterliggende zones ruim toegankelijk en attractief te maken. Achteraan is er bovendien nog een nooduitgang voorzien van de garage conform de richtlijnen van de brandweer.

Bouwen van 10 appartementen met ondergrondse parking L. Dujardinstraat 17-19-21 te Blankenberge Bouwheer: Sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof.

uitvoering voorzien 2013