Home
pijlpijl
22 sociale woningen Macieberg
project architectuur

Sociaal huisvestingsproject : 22 koopwoningen - Macieberg te Oostkamp
Opdrachtgever : c.v.b.a. VIVENDO

Wedstrijdontwerp oktober 2009 niet weerhouden

De sociale bouwmaatschappij Vivendo had de intentie om, op het braakliggende terrein tussen de Molenstraat en de Splethagestraat te Oostkamp, een nieuw sociaal woonproject te verwezenlijken. Er diende een ontwerpvoorstel gemaakt te worden van woningen bestaande uit maximaal 2 bouwlagen met een dak, die het straatbeeld een kwaliteitsvol beeld gaven en rekening hielden met de onmiddellijke context, waarbij tevens aandacht diende uit te gaan naar duurzaamheid en ecologie. Het ging om sociale koopwoningen, zonder specifieke voorkeur voor grote of kleine woningtypes.