Home
pijlpijl
Masterplan voor Museum Dhondt-Dhaenens
project architectuur

Museum Dhondt-Dhaenens te Deurle
Voorstel masterplan - juli 2010

Fase 1: renovatie + 1 nieuwe zaal
Naast interne verbouwingswerken is er ook een sobere uitbreiding voorzien aan de linkerzijde van het gebouw. De gesloten vormgeving heeft tot doel het karakter van het museum niet te verstoren. De lichtinval in deze nieuwe zaal is er via koepels te garanderen.

Fase 2: extra vleugel links
Deze uitbreiding volgt opnieuw het sobere vlakkenspel van de gevels, waardoor er een geÔntegreerd geheel ontstaat. Ook intern wordt de aanwezige ritmiek doorgetrokken via de daklichten en de aanwezige centrale circulatie-as.

Fase 3: nieuw patio-volume
Het is hier duidelijk de bedoeling om de bestaande openheid van het terrein maximaal te behouden. Door dit volume ondergronds te plaatsen, ontstaat er bovendien een nieuwe opportuniteit: de daktuin gaat deel uitmaken van het landschap rondom het museum; een podium wordt gecreŽerd.

Fase 4: sanering achterbouw + nieuw dienstgebouw
Door de sloop van de indertijd aangebouwde bergzone, komt de achtergevel van de grote zaal opnieuw tot zín recht. Het verlies aan bergruimte is te compenseren door een nieuw langwerpig dienstgebouw (400 m≤) dat onmiddellijk de link legt naar de Pontstraat en de Leie. Dit volume kan op termijn fungeren als begeleidende wand naar een nieuwe inkomzone aan de achterzijde van het museum, waarbij de centrale hal fungeert als draaischijf tussen de interne en de externe circulatie-as.

Fase 5: ontvangstgebouw Pontstraat
Dit nieuw torenvolume - in ontwerp hier slechts een suggestie! Ė kan fungeren als poortgebouw voor het museum. Deze landmark zal tevens een brug slaan tussen het museum en de Leie. Een cafetaria met terras op de dakverdieping zal deze band alleen maar versterken. Bijkomend aspect is dat dit gebouw volledig autonoom kan functioneren, los van het museum.