Home
pijlpijl
Wedstrijd 50 appartementen
project architectuur
Wedstrijd “De Nieuwe Molens” te Brugge - 2002

De opdracht van dit ‘strategisch stedelijk woonproject’ omvat 2 delen: De bestaande toren dient getransformeerd te worden naar woningen waarbij ook een kleinschalige kantoorfunctie voorzien moet worden;
Anderzijds dient een nieuwbouwproject gerealiseerd te worden, waarbij ‘het verdicht stedelijk wonen’ en ‘de herwaardering van de buurt’ centraal staan. In het totaal zijn minstens 45 woningen te concipiëren, met een maximum van 80 eenheden. Als doelstelling wenst men een sociale mix te verkrijgen, en dit door het aanbieden van diverse woningtypes, zowel voor jonge gezinnen met kinderen (= 50% van de woningen), als voor 1 of 2-persoonsgezinnen (al dan niet in een hogere prijsklasse).
Ook dient er voldoende aandacht besteed te worden aan de parkeergelegenheid, de fiets - en voetgangerscirculatie, de aanwezigheid van aaneengeschakelde publieke ruimten en aan het karakter van de site zelf in relatie met haar omgeving.

Concept:
Langsheen de Kolenkaai wordt een nieuw volume voorzien, waardoor deze geperforeerde straatwand terug vervolledigd wordt. Het nieuwe gebouw wordt immers opgetrokken op de plaats van de in het verleden afgebroken torens en silo’s. Het nieuwe gebouw is iets langer dan de oorspronkelijke bebouwing, en wordt afgebouwd van 5 tot 3 bouwlagen, om zodoende een golfbeweging te verkrijgen die aansluit bij het globale beeld langsheen het kanaal. Het gebouw is modulair opgebouwd (modules 6 x 12m) en ligt a.h.w. aangemeerd als een containerschip langsheen de Kolenkaai. Intern worden de modules ingedeeld in een 5-tal verschillende woningtypes met hun terrassen aan de westkant. In totaal zijn er hier 32 woningen.
De sokkel van het gebouw is op diverse plaatsen opengewerkt, waardoor passanten toegang verkrijgen tot het binnengebied van De Nieuwe Molens.

De sfeer van het binnengebied is van een totaal andere aard. Dit gebied wordt gekenmerkt door verschillende circulatie-assen, waarbij het autoverkeer zoveel mogelijk verdrongen wordt. De hoofdas voor autoverkeer is overigens ondergronds. De geaccentueerde voetgangers-assen volgen de belangrijkste looplijnen en doorkruisen de diverse aaneengeschakelde ruimten (groenzones – recreatie & spel – parking – terras).
De inplanting van deze voetgangers-assen versterkt bovendien de relatie met de omgeving en slaat bruggen tussen diverse zones, om zodoende drempelvorming te voorkomen.
De rust van het gelijkvloerse binnengebied staat anderzijds in dialoog met het industriële karakter van deze site. De metalen passerellen en trappen, die toegang verschaffen tot de woningen van het nieuwe volume, stralen deze industriële sfeer van weleer uit. Dit wordt nog versterkt door de beschermende glazen vliesgevel die door zijn spiegeleffect de bakstenen massa van voorheen terugbrengt.

Ook de metalen brug, die het nieuwbouwproject verbindt met de bestaande toren, draagt bij tot de algemene sfeer van het binnengebied. Hier maakt de verbinding enerzijds een knipoog naar het verleden, doch anderzijds vangt deze de ontbrekende noodevacuatie op van de appartementen in de bestaande toren.

Het bestaande torengebouw wordt herbestemd tot 18 woningen. Het gebouw wordt ontmanteld tot zijn oorspronkelijke structuur, waarbij alle vreemde elementen verwijderd worden. Van de 18 woningen zijn er 4 voorzien van een praktijkruimte (kantoor) voor het uitoefenen van een vrij beroep o.d. Deze praktijkruimten situeren zich op de eerste verdieping, als buffer dus tussen enerzijds de multifunctionele ruimte op het gelijkvloers, en anderzijds de woningen vanaf de 2de verdieping.

De multifunctionele ruimte van het gelijkvloers (dat half ondergronds is) kan ingevuld worden als buurthuis, of als horecazaak, handel, tentoonstellingsruimte, … Het bijhorende terras zorgt voor een band met het binnengebied.
Verder is de annex aan de linkerzijde van het torengebouw grondig te saneren. In het ontwerp wordt dit volume op het gelijkvloers volledig doorbroken, om het binnengebied ook langs deze kant voldoende bereikbaar te maken.

Gezien er slechts weinig waardevolle elementen aanwezig zijn, kan eventueel geopteerd worden voor sloop van deze annex, waardoor het torengebouw én de schoorsteen nog beter tot hun recht kunnen komen en waarbij de toegankelijkheid tot het binnengebied nog versterkt zal worden. In huidige situatie zorgt de annex voor een poorteffect dat aan de rechterzijde gerealiseerd wordt door een bijkomende luifel.